Русская поэзия
Русские поэтыБиографииСтихи по темам
Случайное стихотворениеСлучайная цитата
Рейтинг русских поэтовРейтинг стихотворений
Переводы русских поэтов на другие языки

Сергей Александрович Есенин.
Перевод стихотворения Русь советская на белорусский язык.



Русь савецкая



Той ураган прайшоў. Нас мала уцалела.
На выклік дружбы многія маўчаць.
Я зноў вярнуўся ў край асірацелы,
Дзе восем год не здолеў пабываць.

Каго пазваць? З кім падзяліцца шчасцем,
Журботным шчасцем тым, што я жывы?
Тут нават млын, як птах той бервянчасты
З адным крылом, не ўскіне галавы.

Нікому я тут не знаём,
А ўсе, што помнілі, даўно забылі.
І там, дзе быў калісьці бацькаў дом,
Ляжыць там попел з прыдарожным пылам.

Жыццё-ж кіпіць.
Каля мяне снуюць
Юнацкія, старэчыя абліччы;
Але няма каму мне брылём пакланіцца,
Іх вочы мне прытулку не даюць.

І ў галаве маёй праходзяць думы хмура:
Што бацькаўшчына?
Хіба гэта сны?
Ды я-ж амаль для ўсіх тут пілігрым пануры,
Хто ведае, з якой далёкай стараны.

І гэта я!
Я, сын таго сяла,
Якое славаю адзінаю пакрыта,
Што баба некалі на свет тут прывяла
Расійскага скандальнага пііта.

Ды голас думкі сэрцу шле адказ:
— «Апамятайся! Ў чым твая нягода?»
Ды гэта-ж толькі ля хацінак бляск
Інакшага святла другога роду.

Ўжо адцвітанне да цябе прышло,
Другія юнакі інакшы спеў спяваюць.
Яны бадай што болей зацікавяць, —
Ім маці — ўся зямля ўжо, не сяло.

Ах, бацькаўшчына! Як я пасмяшнеў.
Сухі румянец мне на твар злятае.
І мова землякоў нібы чужая мне,
Як чужаземец стаў я ў родным краі.

Вось бачу я:
Сяльчане ў дзень нядзельны
Да воласці нібы ў царкву прышлі.
Гаворкаю шурпатай, закарэлай
Гамоняць пра жыццё, што пражылі.

Ўжо вечар. Рэдкай пазалотай
Заход апырскаў шэрыя палі.
І ногі босыя, як цёлкі пад вароты,
Уткнулі па канавах тапалі.

Кульгавы чырвонаармеец сонна,
Ўспамінамі ўзморшчваючы лоб,
Апавядае важна аб Будзённым,
Ды як чырвоныя адбілі Перакоп.

— «Мы ўжо яго і так і сяк паролі —
Буржуя гэтага... каторага... ў Крыму...»
І клёны моршчацца вушмі даўгога голля,
І бабы войкаюць у змоўкнуўшую цьму.

З гары ідзе сялянскі комсамол,
І пад гармонь з запалам і старанна,
Пяюць агіткі Беднага Дзем’яна,
Напоўніўшы вяселлем сухадол.

Вось дык зямля!
Якога-ж ліха я
Крычаў у вершах, што дружу з народам?
Больш не патрэбна тут паэзія мая,
Ды, мусіць, я і сам тут болей непрыгодны.

Ну, што-ж!
Прытулак мой, бывай.
Чым паслужыў табе — і тым ужо я горды.
Сягоння не пяюць мяне, няхай. —
Я пеў тады, калі быў край мой хворы.

Прымаю ўсё,
Як ёсць, усё прымаю.
Па выбітых слядах пайду і сам.
Аддам душу Кастрычніку і Маю,
Ды толькі ліры мілай не аддам.

Ні маткі, ні сябра, ні жонкі рукі
Не возьмуць маёй ліры у мяне,
Бо толькі мне яна свае давала гукі,
І песні нежныя спявала толькі мне.

Жывіце, юныя! Квітнейце целам свежым!
З жыццём інакшым, з песняю другой.
А я пайду адзін да невядомых межаў,
Навек заціхнуўшы бунтоўнаю душой.

Але й тады,
Калі на ўсёй планеце
Замоўкне злосць плямён,
Сум і маны прымус,
Я буду пець
Усёй істотаю ў паэце
Часць шостую зямлі,
З кароткай назвай «Русь». 

Перевод: Алесь Дударь (1904-1937)


Другие переводы стихотворений поэта




Последние стихотворения


Рейтинг@Mail.ru russian-poetry.ru@yandex.ru

Русская поэзия